„Życie w oblężeniu: Warszawa, wrzesień 1939 r. we wspomnieniach Simchy Korngolda”

Dr Sara Bender (Instytut Historii Żydów na Uniwersytecie w Hajfie): „Życie w oblężeniu: Warszawa, wrzesień 1939 r. we wspomnieniach Simchy Korngolda”. Prelegentka nie uczestniczyła osobiście w konferencji – tekst jej wystąpienia czyta rabin Dawid Berman, specjalista ds. naukowych Muzeum Getta Warszawskiego.

W listopadzie 2019 r. Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich (PTSŻ), Żydowskim Instytutem Historycznym (ŻIH), European Network Remembrance and Solidarity (ENRI) i Touro College Berlin zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. „The Beginning of Nazi Occupation: Patterns of Continuity and Changes in Jewish and Polish Life”. Wydarzenie wpisało się w przypadającą w ubiegłym roku 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Jego celem było dokonanie pogłębionej, naukowej analizy wpływu okupacji niemieckiej na sytuację na ziemiach polskich i postaw ludności w pierwszym roku wojny, ale także porównanie paradygmatów badawczych i podejścia metodologicznego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięcioro badaczy z kraju i zza granicy. Zapraszamy na kolejny wykład.

"Życie w oblężeniu: Warszawa, wrzesień 1939 r. we wspomnieniach Simchy Korngolda"