Żegnamy profesora Mariana Fuksa

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci prof. Mariana Fuksa, historyka i muzykologa, wieloletniego pracownika Żydowskiego Instytutu Historycznego. Odszedł w wieku 108 lat.

Marian Fuks urodził się w 1914 roku w Płońsku w rodzinie polskich Żydów. Wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy i zamieszkał na Pradze.

Po wybuchu II wojny światowej musiał przerwać studia dziennikarskie z powodu powołania do wojska. Podczas marszu na wschód został wzięty do sowieckiej niewoli i wywieziony na Syberię. Po uwolnieniu z łagru służył jako kwatermistrz w 1. Brygadzie Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, po wojnie został pułkownikiem rezerwy.

W 1968 roku został pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zajmował się historią Żydów w Warszawie, historią żydowskiej prasy, kultury, biografistyką oraz Holokaustem. Przez 20 lat był redaktorem kwartalnika „Biuletyn ŻIH”. Był również autorem wielu książek i publikacji naukowych, m.in. „Żydzi w Warszawie. Życie codzienne, wydarzenia, ludzie”, „Prasa żydowska w Warszawie 1823–1939”, „Żydzi w Polsce – Dawniej i dziś”. W 2009 roku wydał książkę wspomnień „Mój wiek XX. Szkice do memuarów”.

[Za: Żydowski Instytut Historyczny]