Żegnamy Jana Jagielskiego.

16 lutego, w wieku 84 lat, odszedł Jan Jagielski – z zawodu geochemik, z zamiłowania działacz społeczny, autor publikacji na temat śladów historycznej obecności Żydów w Polsce, niestrudzony popularyzator wiedzy na ten temat.

Jan Jagielski urodził się w Toruniu, w 1937 roku. Do Warszawy przyjechał z rodzicami w 1945 roku. Z odradzającym z popiołów miastem związał się na zawsze. Ukończył liceum Staszica (wówczas Gottwalda), a później geologię w Uniwersytecie Warszawskim. Przez 30 lat pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej. Swoje życie poświęcił dokumentacji znikających śladów żydowskiego życia w stolic. Od początku lat 80. opiekował się miejscami pamięci i zabytkami związanymi z kulturą i historią Żydów polskich. Współtworzył Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, w którym w latach 90. pełnił funkcję przewodniczącego. Na początku lat 90-tych związał się Żydowskim Instytutem Historycznym, gdzie stworzył dział dokumentacji materialnej obecności Żydów na ziemiach polskich, którym kierował do śmierci.

Zawdzięczamy mu szereg publikacji, m. in.: na temat getta warszawskiego i zabytkowego cmentarza przy ul. Okopowej w Warszawie. Uczestniczył także w projekcie upamiętniania granic getta, którego efektem jest zespół 22 tablic pamiątkowych i betonowych płyt, pokazujących przebieg murów zamkniętej dzielny na terenie Woli i Śródmieścia.

– „Z ogromnym żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu mojego Przyjaciela Janka Jagielskiego. Osoby niezwykle życzliwej, mądrej. Gotowego zawsze dzielić się swoją wiedzą, pomocą, radą. Niech pozostanie w naszej pamięci na zawsze”- napisał w osobistym pożegnaniu Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.