Żegnamy Adama Sandauera

Żegnamy Adama Sandauera – profesora fizyki, działacza opozycji antykomunistycznej, społecznika i założyciela Stowarzyszenia Pacjentów „Primum Non Nocere” broniącego praw ofiar błędów medycznych.

Urodził się 17 grudnia 1950 roku w zasymilowanej rodzinie żydowskiej jako syn krytyka literackiego Artura Sandauera i malarki Erny Rosenstein. W młodości był działaczem opozycji antykomunistycznej. Kolportował ulotki  przeciwko aresztowaniom studentów uczestniczących w wydarzeniach Marca’68 oraz przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, za co został relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego. „Właśnie okres po Marcu’68 stał się dla mnie czasem zyskania świadomości pochodzenia” – wspominał w jednym z wywiadów. Do działalności politycznej powrócił w czasach „Solidarności” oraz po upadku realnego socjalizmu jako doradca Konfederacji Polski Niepodległej.

W 1998 roku powołał Stowarzyszenie Pacjentów „Primum Non Nocere”, a od 2000 roku prowadził kampanie na rzecz utworzenia urzędu Rzecznika Pacjenta jako instytucji powołanej dla niesienia pomocy. Był inicjatorem ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta i prawach pacjenta. W 2008 roku powołał obywatelską koalicję „Zdrowie prawem, nie towarem”.

W ostatnich latach Adam Sandauer poświęcił się zachowaniu pamięci i popularyzacji twórczości swej matki Erny Rosnstein, czego efektem jest m.in. strona internetowa: https://www.rosenstein.info/

Niech jego pamięć będzie błogosławieństwem.