Zebranie Rady Muzeum Getta Warszawskiego

Przez internet i w pełnym składzie odbyło się drugie zebranie Rady Muzeum Getta Warszawskiego. Celem spotkania było przekazanie informacji o tym, co udało się zrobić dotychczas oraz zaprezentowanie planów działania w 2020 roku, a także w dalszym okresie

26 maja 2020

W związku z zaostrzonymi przepisami związanymi z zagrożeniem epidemicznym coroczne zebranie Rady zostało przeprowadzone za pomocą platformy internetowej online.

Dyrektor MGW – Albert Stankowski – omówił działania zrealizowane w 2019 roku. Opowiedział o wystawach, zbiorach, inwestycjach i kadrze instytucji będącej w procesie organizacyjnym. Tę wypowiedź uszczegółowiła Hanna Węgrzynek – zastępca dyrektora do spraw naukowych i wystawienniczych, która zaprezentowała trzy wystawy plenerowe przygotowane w 2019 roku, opowiedziała także o przedsięwzięciach naukowych, edukacyjnych, współpracy z innymi instytucjami – polskimi i zagranicznymi. Dr Węgrzynek przedstawiła również dwie publikacje wydane przez Muzeum Getta Warszawskiego – album „Szpital Bersohnów i Baumanów” oraz „Wspomnienia. Moja wersja” Wacława Izaaka Kornbluma. Szczegóły inwestycyjne, w tym przygotowania do ogłoszenia przetargu na projekt wystawy stałej i remont zabytkowego budynku Szpitala Bersohnów i Baumanów, zaprezentowała Aleksandra Skibniewska – zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, inwestycyjnych i organizacyjnych.

Profesor Daniel Blatman – główny historyk wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego – po raz pierwszy przedstawił szczegóły scenariusza wystawy stałej, nad którym od roku pracuje razem z międzynarodowym zespołem historyków.

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2019 roku. Zaproponowali także dyrektorowi Albertowi Stankowskiemu powołanie kolegium naukowego, składającego się z uznanych historyków zajmujących się II wojną światową, zwłaszcza tematyką Zagłady, getta warszawskiego i ludobójstwa. Kolegium miałoby być stałym ciałem doradczym w obszarze działalności prowadzonej przez Muzeum Getta Warszawskiego.

Muzeum Getta Warszawskiego – instytucja w organizacji – zostało powołane w marcu 2018 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Według planów stała wystawa ma zostać udostępniona w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, w kwietniu 2023 roku, w historycznym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów.

Rada Muzeum Getta Warszawskiego od września 2019 roku działa w składzie: Colette Avital, ks. bp dr Mieczysław Cisło, Michael Schudrich, Adam Struzik, Małgorzata Naimska, Artur Hoffman, dr Jan Kutnik, Irene Kronhill Pletka, Anna Stupnicka-Bando, Gideon Nissenbaum, Barbara Blumenthal, Abraham Foxman, Marian Turski, Wacław Kornblum, Jarosław Sellin. Sekretarzem Rady jest Marek Jeżowski.

Miłka Skalska, rzeczniczka prasowa MGW

Zdj. MGW