XX Spotkania z kulturą żydowską na Ponidziu

W dniach 8-11 dr Wiesława Młynarczyk z Działu Edukacji MGW uczestniczyła w XX Spotkaniach z kulturą żydowską, które odbywały się w Busku-Zdroju, Pińczowie, Kazimierzy Wielkiej i Młodzawach.

W programie znalazły się upamiętnienia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata: Juliana Laskowskiego i Mariana Dworczyka, promocje książek „Podróż bez końca” i „Żydzi w historii okolic Pińczowa”, spektakle teatralne i koncerty związane z kulturą żydowską.

„Podróż bez końca” to wspomnienia Matyldy Engelman, ocalałej z Holocaustu Żydówki z Bielska, która podczas wojny ukrywała się na fałszywych papierach w Busku-Zdroju. Przetrwała Zagładę między innymi dzięki pomocy Mariana Dworczyka, lekarza i dyrektora buskiego sanatorium „Górka”, i jego żony Haliny. Po wojnie wyjechała do Australii, gdzie w 1977 roku napisała po angielsku autobiograficzną książkę „Journey without end”. Rok później ukazała się druga część autobiografii – „End of the Journey”.

„Żydzi w historii okolic Pińczowa” to publikacja Renaty Urban i Piotra Żaka, przedstawiająca historię żydowskich mieszkańców Ponidzia. Autorzy korzystali z dokumentów znajdujących się w kieleckich archiwach, archiwalnych czasopism, zbiorów wspomnień i relacji, a także ze źródeł ustnych. Ważną część książki stanowi historia rodziny Chany Lewkowicz, urodzonej w 1936 roku w Tarnowskich Górach. Wraz z matką i siostrą wyjechała w 1950 roku do Izraela, gdzie została pielęgniarką. Chana Lewkowicz często odwiedza Polskę i uczestniczy w Spotkaniach z kulturą żydowską – tym razem też wzięła udział w festiwalu.

Obie książki zostały wydane staraniem Buskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.

Festiwal Spotkania z kulturą żydowską w latach 2002-2012 odbywały się w Chmielniku, potem zaś przeniósł się do innych miejscowości województwa świętokrzyskiego.