Wykład dr hab. Marii Ciesielskiej | „Profesor Franciszek Raszeja: zwyczajny człowiek, który kochał swój zawód i ludzi, których leczył”

Zapraszamy na pierwszy wykład towarzyszący najnowszej wystawie MGW, „Zwykli/Niezwykli lekarze w getcie warszawskim – Anna Braude-Hellerowa i Franciszek Raszeja”, który odbędzie się we wtorek 5 kwietnia o godzinie 18:00 w klubie Babel przy ul. Próżnej 5. Poprowadzi go dr hab. Maria Ciesielska.

Za ojców polskiej ortopedii zwykło się uznawać prof. Ireneusza Wierzejewskiego oraz jego wychowanków – Michała Grobelskiego, Franciszka Raszeję, Wiktora Degę i Henryka Cetkowskiego – którzy wraz z prof. Wierzejewskim założyli w 1928 r. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Spośród czworga uczniów jako jedyny nie doczekał zakończenia II wojny światowej Franciszek Raszeja. Wiadomość o jego zabójstwie na terenie getta warszawskiego obiegła w lipcu 1942 r. całą Warszawę, pozostawiając ślad w konspiracyjnych czasopismach, relacjach, zeznaniach i pamięci wielu osób. Kim był ten niezwykle utalentowany i pracowity lekarz i dlaczego został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata opowie dr hab. Maria Ciesielska.

Dr hab. Maria Ciesielska – lekarz specjalista medycyny rodzinnej, wykładowca historii medycyny oraz przewodnicząca Oddziału Katedry Bioetyki UNESCO na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie (ang. Head of the Unit of UNESCO Chair in Bioethics).Bada losy lekarzy podczas II wojny światowej, eksperymenty medyczne przeprowadzane w niemieckich obozach koncentracyjnych, działalność sanitariatu w więzieniach Gestapo oraz szpitalnictwo w getcie warszawskim. Współpracuje z Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka Nagrody KLIO za książkę „Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944” (2015 r.) oraz nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów za książkę „Lekarze getta warszawskiego” (2018 r.).

Zapraszamy na pierwszy wykład towarzyszący najnowszej wystawie MGW, „Zwykli/Niezwykli lekarze w getcie warszawskim – Anna Braude-Hellerowa i Franciszek Raszeja”, który odbędzie się we wtorek 5 kwietnia o godzinie 18:00 w klubie Babel przy ul. Próżnej 5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.