Webinarium | „«Przed moimi oczyma umiera Izrael». Historia osobista Tosi Altman”

Zapraszamy na webinarium „Przed moimi oczyma umiera Izrael. Historia osobista Tosi Altman” z udziałem izraelskiego badacza Noama Leibmana. Spotkanie odbędzie się w środę 15 lutego o godz. 18.00 na platformie Zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/96998314363.

1

W kwietniu 1942 roku Tosia Altman, instruktorka ruchu młodzieżowego Ha-Szomer Ha-Сair, pisała w liście: Izrael umiera na moich oczach, a ja załamuję ręce i nie jestem w stanie pomóc. Czy próbowałeś kiedyś rozbić głową mur?. Altman napisała te słowa po ponad dwóch latach aktywnego zaangażowania w różne formy oporu na terenie całej okupowanej Polski. Była smutna, zmęczona, zrozpaczona i zła. Mimo to od pierwszych dni niemieckiej agresji aż do dnia swojej śmierci wiosną 1943 roku brała czynny udział w każdej możliwej formie walki.

Tosia Altman była nie tylko działaczką Żydowskiej Organizacji Bojowej w Warszawie i łączniczką Arie Wilnera między gettem a stroną aryjską, lecz również, a może przede wszystkim bohaterką życia codziennego, podobnie jak inni członkowie żydowskich organizacji młodzieżowych. Jej osobista historia, będąca jednocześnie studium przypadku dla działalności Ha-Szomer Ha-Cair w czasie II wojny światowej, będzie głównym tematem tego wykładu.

Noam Leibman jest doktorantem Interdisciplinary Unit for Polish Studies na Uniwersytecie w Hajfie. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Historii Żydowskiej Uniwersytetu w Hajfie, a jego praca magisterska, będąca analizą perspektyw żydowskich policjantów z gett w Warszawie i Otwocku na podstawie ich wspomnień z czasów wojny, otrzymała wyróżnienie Summa cum laude. Od 2008 roku związany jest z The Moreshet Mordechai Anielevich Memorial Holocaust Study and Research Center w Moreszet, gdzie pełni funkcję kierownika ds. badań. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na postawach Żydów wobec żydowskich struktur władzy podczas II wojny światowej.

Moderatorką webinarium będzie Masza Makarowa z Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego. Zapewniamy tłumaczenie z języka angielskiego na polski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie z Noamem Leibmanem wpisuje się w cykl comiesięcznych webinarów związanych tematyką z obchodami 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, których organizatorem jest Muzeum Getta Warszawskiego.