Uroczystości przy dawnej Miłej 18

W środę 26 lipca późnym wieczorem na terenie wykopalisk archeologicznych Muzeum Getta Warszawskiego przy dawnej Miłej 18 odbyło się uroczyste odmówienie modlitwy napisanej przez Rabina Yitzhaka HaLevi Herzoga. Modlitwę prowadził Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Była to modlitwa z okazji postu Tisza be-Aw, bardzo ważnego i smutnego żydowskiego święta, corocznie uroczyście obchodzonego w judaizmie. Święto upamiętnia zburzenie Pierwszej i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. Pierwsze wydarzenie miało miejsce w 586 roku p.n.e., kiedy do Jerozolimy wkroczyły wojska króla Babilonu Nabuchodonozora II. Z jego rozkazu została spalona Pierwsza Świątynia Jerozolimska oraz pałac królewski i domy mieszkalne. W 70 roku n.e. Drugą Świątynię Jerozolimską zniszczyli Rzymianie.

Na przestrzeni kolejnych wieków w dniu święta Tisza be-Aw dochodziło do kolejnych tragicznych wydarzeń z dziejów narodu żydowskiego. W 135 roku n.e. podczas słynnego powstania Bar-Kochby Rzymianie zdobyli miasto Betar. Również w dzień tego święta trwało wypędzanie Żydów z Hiszpanii w 1492 roku. 22 lipca 1942 roku około 6250 osób zostało przymusowo zawiezionych pociągiem na śmierć do obozu w Treblince.

Jest to więc bardzo smutny „dzień płaczu” dla całego narodu żydowskiego. Po wieczornej modlitwie w synagodze odczytuje się Księgę Lamentacji i modlitwy żałobne. Można w tym dniu czytać jedynie wybrane fragmenty Tory. Przez cały dzień trwa post absolutny oraz obowiązuje szereg innych zakazów religijnych.