Uroczystość upamiętnienia Romów zamordowanych przez Niemców

19 maja na cmentarzu parafialnym we wsi Prostyń odbyła się ceremonia poświęcenia pomnika grobowego osób narodowości romskiej zamordowanych przez Niemców w maju 1942 roku.

W trakcie II wojny światowej z rąk niemieckich okupantów śmierć poniosło ok. 500 tys. Romów i Sinti. Ginęli nie tylko w obozach koncentracyjnych i obozach pracy, ale także byli mordowani w lasach, na łąkach, w trakcie wędrówki.

Latem 2020 roku w czasie robót remontowo-budowlanych na placu targowym w Tarnogrodzie znaleziono ludzkie szczątki, które zostały zidentyfikowane jako należące do 22 osób narodowości romskiej, zamordowanych przez niemieckich żołnierzy. Wśród zabitych było ośmiu mężczyzn, trzy kobiety, w tym dwie ciężarne, trzy osoby nieustalonej płci oraz ośmioro dzieci.

8 kwietnia 2023 r. ich szczątki spoczęły na cmentarzu parafialnym w Prostyni. Romowie zostali pochowani w obrządku katolickim, a uroczystości pogrzebowe zakończyły słowa Stanisława Stankiewicza, byłego prezesa Międzynarodowego Związku Romów: „Znaleźli wędrowcy swoje miejsce po śmierci”.

Po poświęceniu pomnika grobowego zgromadzeni udali się do Muzeum w Treblince, gdzie złożono wieńce pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych w obozie Romów i Sinti. Uroczystości zorganizowane przez Związek Romów Polskich zakończyła konferencja naukowa poświęcona upamiętnianiu Zagłady Romów.

W uroczystościach w Prostyni i Treblince udział wzięła dr Halina Postek z Działu Edukacji MGW.