Tablice edukacyjne na dziedzińcu dawnego szpitala Bersohnów i Baumanów

Od 21 lipca na dziedzińcu dawnego szpitala Bersohnów i Baumanów, docelowej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego można oglądać plansze edukacyjne poświęcone historii warszawskiego getta.

Tablice poświęcone są gettu warszawskiemu od chwili jego utworzenia 16 listopada 1940 roku, aż do zdławienia powstania, zakończonego wysadzeniem Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Pokazują życie codzienne w getcie z jego wszystkimi problemami. Zostały one przygotowane przez pracowników Ministerstwa Edukacji Izraela we współpracy z zespołem Muzeum Getta Warszawskiego i przetłumaczone z języka hebrajskiego na polski oraz angielski.

Zapraszamy grupy szkolne i wycieczki do odwiedzin:

  • od poniedziałku do piątku: 14–18;
  • w soboty i niedziele: 10–18.

Adres: ul. Sienna 60.

fot. Robert Wilczyński