Specjalista lub starszy specjalista w Dziale Naukowym

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko specjalisty lub starszego specjalisty w Dziale Naukowym. Prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy praca@1943.pl do 16 sierpnia 2023 roku, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA w Dziale Naukowym.

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie opracowań dotyczących getta warszawskiego, innych gett na terenie okupowanej II Rzeczypospolitej, Zagłady Żydów w Warszawie i Polsce;
 • prowadzenie kwerend archiwalnych, bibliograficznych i ikonograficznych;
 • samodzielne pisanie tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym
 • udział w programach wydawniczych, edukacyjnych i wystawienniczych prowadzonych w muzeum;
 • współpraca z innymi instytucjami naukowymi i archiwami w kraju i za granicą;
 • organizacja warsztatów i konferencji naukowych oraz popularnonaukowych;
 • udział w działaniach promocyjnych muzeum;
 • udział w innych, bieżących pracach muzeum

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych;
 • aktywny udział w życiu naukowym potwierdzony publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych;
 • zainteresowania naukowe związane z historią warszawskiej społeczności żydowskiej, a zwłaszcza getta warszawskiego; II wojny światowej; Zagłady Żydów; historii i tradycji żydowskiej;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kwerend archiwalnych, muzealnych czy bibliotecznych;
 • doświadczenie w zakresie działalności o charakterze popularyzatorskim (wykłady i publikacje popularnonaukowe);
 • umiejętność pracy w zespole i doświadczenia o charakterze organizacyjnym;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych, tworzenia baz danych;
 • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:

 • doktorat z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych
 • znajomość innych języków obcych, w tym szczególnie języka jidysz lub hebrajskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków z grantów krajowych i zagranicznych na realizację projektów naukowych;
 • umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń naukowych oraz procesu przygotowywania publikacji;
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami muzealnymi czy wystawienniczymi.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
 • pracę w rozwijającej się instytucji;
 • pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy.

Prosimy o nadsyłanie CV w terminie do 16 sierpnia 2023 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA w Dziale Naukowym.

Wymagane dokumenty i informacje:

CV i list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2243, 2244, 2245, 2377, 2432, z2019 r., poz. 730), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego przez okres najbliższych 9 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru