Spacery varsavianistyczne śladami tzw. małego getta

Zapraszamy na letni cykl spacerów varsavianistycznych śladami tzw. małego getta!

  •  soboty 18/06 & 2/07 | 12:00 
  • czas trwania: ok. 150 min 
  • miejsce zbiórki: brama dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów (ul. Sienna 60) 

Spacer poświęcony zostanie historii Żydów warszawskich XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i topografii getta (zwłaszcza tzw. Małego Getta) oraz Zagłady. Rozpocznie się przed bramą dawnego szpitala dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów (przyszłej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego), położonego przy ul. Śliskiej 60 (między ulicami Śliską i Sienną); odwiedzimy też jego teren.

Następnie: pozostałości muru getta między ul. Złotą i Sienną; pozostałości Fabryki Norblina przy ul. Prostej – miejsca funkcjonowania kilku z licznych fabryczek (tzw. szopów), czynnych w tzw. getcie szczątkowym (między latem 1942 a wiosną 1943 r.); pozostałości zabudowy mieszkalnej przy. ul. Waliców i Pereca oraz ul. Żelaznej i Krochmalnej; miejsce po jednej z ważniejszych bram wjazdowych do getta (skrzyżowanie ul. Żelaznej i Grzybowskiej); lokalizację kładki nad ul. Chłodną (skrzyżowanie z ul. Żelazną), kamienicę „Pod Zegarem” (przy tej ulicy) oraz miejsce po dawnym przebiegu ul. Białej (prowadzącej niegdyś do zaplecza kompleksu Sądów Grodzkich, przy dawnej ul. Leszno); Synagogę Nożyków – jedyną zachowaną z dawnych synagog Warszawy; wreszcie – Pl. Grzybowski i ul. Próżną, jedno z dawnych centrów życia żydowskiej społeczności miasta; tu omówiona zostanie także plenerowa wystawa czasowa. Oprócz topografii i chronologii getta omówione zostaną, z wykorzystaniem materiału wizualnego, najważniejsze aspekty funkcjonowania w nim, m.in.: kwestie zdrowotne, w tym choroby i śmiertelność, aprowizacyjne, wyznaniowe i administracyjne; oraz problem polityk (nie)pamięci o getcie po II wojnie światowej.

Wycieczkę poprowadzi dr Paweł Freus, historyk sztuki i Starszy Specjalista w Dziale Naukowo-Badawczym MGW. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spacery pod patronatem British Council.