Spacer varsavianistyczny po cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej śladami społeczników i filantropów

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na drugą przechadzkę z cyklu comiesięcznych, edukacyjnych spacerów varsavianistycznych. 7 lipca spotykamy się na ul. Okopowej.

Dobroczynność – cedaka – jest jedną z najważniejszych micw (obowiązków) w religii żydowskiej. Przypisywano jej zdolność przyspieszenia nadejścia czasów mesjańskich oraz zadośćuczynienia za grzechy.

Cmentarz żydowski przy ulicy Okopowej był przed wojną nazywany „cmentarzem na Gęsiej”. Założony na początku XIX wieku, jest jedną z największych nekropolii żydowskich w Europie. Pochowanych jest tutaj około 200 tysięcy osób – słynni cadykowie i rabini, lekarze, naukowcy, pisarze, artyści, działacze społeczni i polityczni, filantropi. Jednym z nagrobnych symboli, powszechnie występujących na cmentarzach żydowskich, jest ręka wrzucająca pieniążek do puszki na dobroczynność, czyli cedakę. To uhonorowanie tych, którzy swoim działaniem i datkami wspierali najbardziej potrzebujących.

Podczas spaceru odwiedzimy groby znanych żydowskich rodzin społeczników i filantropów, m.in: Hipolita Wawelberga, Samuela Orgelbranda, Samuela Bergsona, Jakuba i Adama Epsteinów oraz fundatorów Szpitala Dziecięcego – Majera Bersohna i jego córki Pauliny Bauman.

Swoją bogatą wiedzą podzieli się pracowniczka działu edukacji Muzeum Getta Warszawskiego i przewodniczka po Warszawie, Jagna Kofta.

Miejsce zbiórki uczestników spaceru to brama cmentarza przy ul. Okopowej 49/51 – 7 lipca o godzinie 12.

Anna Kilian