Spacer „Remnants of the Warsaw Ghetto”

Przewodniczka turystyczna Agnieszka Kuś zaprasza na trzeci w tym roku spacer varsavianistyczny organizowany przez Muzeum Getta Warszawskiego, tym razem w języku angielskim – „Remnants of the Warsaw Ghetto”.

Spotkanie będzie prowadzone przez wykwalifikowaną przewodniczkę, Agnieszkę Kuś. Podczas tej dwugodzinnej podróży w czasie, odkryje ona ślady największej do czasów II wojny światowej społeczności żydowskiej w Europie.

Spacer odbędzie się w niedzielę, 25 lipca. Rozpocznie się o godz. 12:00 na dziedzińcu dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie (ul. Sienna 60).

Do zobaczenia!

//

Warsaw Ghetto Museum invites all interested English speakers into to take part in the third guided tour of this summer – „Remnants of the Warsaw Ghetto”.

The meeting will be led by a qualified guide, Agnieszka Kuś. During this two-hours journey back in time, she is going to uncover traces of what used to be the largest European Jewish community until the World War II.

The tour will take place on Sunday, July 25th at 12:00, starting at the courtyard of the former Bersohn & Bauman Hospital in Warsaw (Sienna 60 St.).

See you there!