Spacer MGW z uczniami Szkoły Podstawowej 336 im. Janka Bytnara Rudego

13 maja Masza Makarowa z Działu Edukacji oprowadziła grupę uczniów klasy 7a ze Szkoły Podstawowej 336 im. Janka Bytnara Rudego w Warszawie po terenie małego getta. Przypominamy nauczycielom, że Muzeum Getta Warszawskiego organizuje spacery edukacyjne dla szkół, realizowane są pod kątem obowiązującej obecnie podstawy programowej z języka polskiego i historii. Kontakt: wmlynarczyk@1943.pl