Spacer edukacyjny z uczniami Technikum Stenotypii i Języków Obcych nr 29

21 października uczniowie Technikum Stenotypii i Języków Obcych nr 29 przy ulicy Ogrodowej wybrali się na spacer po terenie dawnego getta warszawskiego wraz z Maszą Makarową z Działu Edukacji MGW.

Uczestnicy spaceru poznali historię ulicy, przy której znajduje się ich technikum i pobliskiego budynku Sądów Grodzkich. Zwiedzili również dawne małe getto i posłuchali historii jego ulic oraz mieszkańców. Dziękujemy wszystkim za udział!

Zapraszamy szkoły na bezpłatne spacery edukacyjne po terenie dawnego getta warszawskiego (od 8. klasy SP). Jest to świetny sposób uzupełnienia lektur szkolnych o drugiej wojnie światowej oraz poznawania historii Warszawy. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: edukacjamgw@1943.pl.