Spacer dla pracowników Jewish Agency for Israel

Masza Makarowa z Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego oprowadziła po warszawskiej Starówce i po terenie byłego getta warszawskiego grupę koordynatorów Jewish Agency for Israel. Od początku wojny w Ukrainie zajmują się pomocą ukraińskim Żydom i ich ewakuacją z miast dotkniętych rosyjskimi ostrzałami i bombardowaniami – najpierw do Polski i potem do Izraela. Taki spacer był dla koordynatorów Jewish Agency for Israel okazją zobaczyć Warszawę, ważne miejsca związane z historią warszawskich Żydów, w tym też miejsca pamięci, i trochę odpocząć od codziennych obowiązków.