Przewodnik edukacyjny „Śladami getta warszawskiego”

Powstały dzięki współpracy Muzeum Getta Warszawskiego i Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Przewodnik edukacyjny „Śladami getta warszawskiego” może być ciekawą propozycją dla nauczycieli i uczniów, którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat warszawskiego getta.

Najważniejsze w historii getta miejsca i związane z nimi osoby, zostały przedstawione w atrakcyjny sposób – ilustrowane zdjęciami i krótkimi filmami, a załączona bibliografia posłuży tym, którzy chcieliby poszerzyć podane informacje. Poprzez pytania sprawdzające zdobytą wiedzę wprowadzony zostaje lubiany przez dzieci i młodzież element rywalizacji, dzięki czemu przewodnik może być traktowany jako gra edukacyjna.

>>>>>> KLIKNIJ <<<<<<

Cechy opracowanego oprogramowania to:

  • ułatwianie dotarcia do odwiedzanych miejsc;
  • automatyczne potwierdzanie przybycia do odwiedzanych miejsc z wykorzystaniem mechanizmów geolokalizacji;
  • przekazywanie wiedzy dotyczącej odwiedzanych miejsc poprzez udostępnianie opisów i podpowiedzi w pytaniach testowych;
  • możliwość sprawdzania poziomu opanowanej wiedzy dotyczącej odwiedzanych miejsc z wykorzystaniem losowo generowanych pytań testowych;
  • różnorodne formy komunikacji umożliwiające m.in. wyrażanie swojej opinii;
  • prowadzenie na bieżąco rankingu uczestników, sporządzanego na podstawie ich wyników.