Siedemdziesiąta ósma rocznica pogromu w Jedwabnem

Muzeum Getta Warszawskiego oddało cześć pamięci Żydów zamordowanych w Jedwabnem. Przy pomniku upamiętniającym mord został złożony wieniec. Na jego szarfie znalazł się fragment żydowskiej modlitwy: „Niech będzie błogosławiony Prawdziwy Sędzia”.

O pogromie w Jedwabnem można przeczytać m.in. na stronie Wirtualnego Sztetla: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/j/789-jedwabne/116-miejsca-martyrologii/46519-pogrom-w-jedwabnem-10071941