Seminarium wyjazdowe dla nauczycieli „Hasag – niemiecki obóz pracy przymusowej”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza nauczycieli i edukatorów na bezpłatne seminarium wyjazdowe „Hasag” – niemiecki obóz pracy przymusowej” w dniach 1-2 października 2022 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 września pod adresem wmlynarczyk@1943.pl.

Program seminarium: 

Sobota 1 października

 • 7.00 – zbiórka na Placu Bankowym przy pomniku Juliusza Słowackiego;
 • 7.10–10.45 – przejazd do Częstochowy; w trakcie przejazdu wykład dr Alicji Bartnickiej: Działania niemieckiego obozu pracy przymusowej „Hasag” w formie wideo połączonego z prezentacją multimedialną;
 • 11.00–14.00 – wykład i spacer śladami „Hasagu” w Częstochowie (Wiesław Paszkowski);
 • 14.15–15.00 – obiad;
 • 15.00–17.30 – Spacer „Żydowska Częstochowa” (Wiesław Paszkowski);
 • 17.30–20.30 – przejazd do Skarżysko-Kamiennej;
 • ok. 20.30 – zakwaterowanie w hotelu (hotel Komes).

Niedziela 2 października

 • 7.00–8.15 – śniadanie w hotelu;
 • 8.30–13.30 – spacer i wykład „Śladami Hasagu i getta w Skarżysku-Kamiennej” (Marcin Medyński);
 • 13.30–14.00 – obiad;
 • 14.00–16.30 – śladami obozu pracy przymusowej w Bliżynie koło Skarżyska (Roman Falarowski);
 • 16.30–19.00 – przejazd do Warszawy;
 • ok. 19.00 – powrót do Warszawy.

Zapewniamy: przejazd, nocleg w pokojach 2-osobowych, śniadanie 2 października, obiad 1 i 2 października. Nie zapewniamy kolacji 1 października.

Koordynatorem projektu jest specjalistka Działu Edukacji MGW dr Wiesława Młynarczyk.

Liczba miejsc ograniczona. Rezygnacja tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Dr Alicja Bartnicka – pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu; obecnie prowadzi badania na temat żydowskich robotników przymusowych na terenie Generalnego Gubernatorstwa podczas II wojny światowej.

Wiesław Paszkowski – badacz dziejów społeczności żydowskiej, pracownik Ośrodka Badania Dziejów Częstochowy  Muzeum Częstochowskiego.

Marcin Medyński – prawnik z zawodu, kolekcjoner, bibliofil i historyk-regionalista z zamiłowania. Pracował w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Departamencie Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od kilkunastu lat jest członkiem etatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Obecnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej.

Roman Falarowski – nauczyciel historii w  Szkole Podstawowej w Bliżynie; historyk-regionalista z zamiłowania.