Rosz ha-Szana 5780

Szczęśliwego Nowego Roku 5780 życzy dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Albert Stankowski, wraz z Zespołem