Rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 1939 r. Związek Radziecki zaatakował Polskę, łamiąc tym samym pakt o nieagresji. Inwazja Sowietów na Polskę był realizacją tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego 23 sierpnia 1939 roku między III Rzeszą a Związek Radzieckim w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz Wiaczesława Mołotowa –  ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych.

W 84. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, jak co roku odbyły  się uroczystości pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych oraz zwierzchnicy religijni. Muzeum Getta Warszawskiego reprezentował dyrektor Albert Stankowski, który złożył kwiaty pod Pomnikiem,

Upamiętnieniom towarzyszyły przemówienia władz miejskich i państwowych, prezesa Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie Leona Komornickiego oraz prezesa warszawskiego oddziału Związku Sybiraków Stanisława Sikorskiego, wspólna modlitwa międzyreligijna oraz odśpiewanie Hymnu Sybiraków.