Relacja ze spotkania w Szpitalu Bersohnów i Baumanów

W budynku Szpitala Bersohnów i Baumanów, w czwartek 19 września, odbyło się spotkanie z nauczycielami szkół ponadpodstawowych.

Szesnaścioro nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie dawnego getta warszawskiego, przyjęło nasze zaproszenie na spotkanie informacyjne, dotyczące oferty edukacyjnej Muzeum Getta Warszawskiego.

Spotkanie poprowadziła Miłka Skalska, a przedstawicielki działu edukacji – dr Halina Postek i dr Wiesława Młynarczyk – opowiedziały o projektach, szkoleniach, warsztatach i spacerach proponowanych przez muzeum.

Spotkanie zakończyło się kolacją, w której wziął udział członek Rady MGW, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Dr Halina Postek

Fot. Kama Pawlicka, MGW