Relacja z kursu budowy makiet dla dzieci

12 stycznia ruszył kurs budowy makiet wybranych obiektów architektury żydowskiej zorganizowany dla dzieci przez Muzeum Getta Warszawskiego i Fundację Chai

Na pierwsze zajęcia w Centrum Blue City przyszło 23 dzieci wieku od 9 do 14 lat. Bezpłatny kurs prowadzi architekt, pan Sławomir Drążkiewicz z zespołem. Przed dziećmi kilka miesięcy pracy przy budowie makiet, ale także wyjazd studyjny do Tykocina. Wszystkie makiety – a wśród nich makieta przyszłej siedziby MGW, budynku Szpitala Bersohnów i Baumanów – zostaną zaprezentowane podczas kończącej kurs wystawy. Zajęcia odbywają się od stycznia do czerwca.

Anna Kilian

Zdj. MGW