Rabin Israel Meir Lau o powstaniu w getcie warszawskim

Zapraszamy do wysłuchania historycznej wypowiedzi rabina Israela Meira Laua, byłego Naczelnego Rabina Izraela o wybuchu powstania w getcie warszawskim wraz z przesłaniem dla przyszłych pokoleń.