Program międzynarodowej konferencji naukowej MGW – 18-19 listopada 2019