Premiera filmu „Dwie Flagi. Opowieść o Żydowskim Związku Wojskowym”

18 kwietnia 2023 roku na kanale TVP1 o godz. 21:05 odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Dwie Flagi. Opowieść o Żydowskim Związku Wojskowym”.

Film w reżyserii Jolanty Kessler opowiada o mało znanej organizacji wojskowej, która przez wiele lat była pomijana w historiografii. Ma na celu wypełnić lukę, która zaistniała po II wojnie światowej z przyczyn politycznych.

Wywodzący się z młodzieżowej organizacji „Beitar” Żydowski Związek Wojskowy był ugrupowaniem prawicowym, przez co w PRL pomijano jego zasługi w postaniu w getcie warszawskim, a badacze nie zajmowali się jego tematem. Jedynie w Izraelu Chaim Lazar niestrudzenie zbierał świadectwa o ŻZW i w 1966 r. wydał książkę „Muranowska 7”, do dziś nieprzetłumaczoną na język polski. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach historycy w Polsce i Izraelu zaczęli badać tę organizację oraz pojawiło się kilka publikacji na jej temat.

Film przedstawia formację, która choć skromna liczebnie (około 400–450 osób), pozostawała jednak największą siłą bojową w getcie warszawskim, między innymi za sprawą intensywnych kontaktów z polskim podziemiem niepodległościowym – ugrupowaniami takimi jak Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa, Korpus Bezpieczeństwa, a potem Armia Krajowa, które dostarczały gettu broń i amunicję.

W filmie wykorzystano nagrania archiwalne z żołnierzami ŻZW: Ziutą Hartman, Dawiem Landau, Józefem Grynblattem i Felą Finkelsztein. Ich świadectwa uzupełnione są opiniami badaczy z Polski, Izraela i Francji.

Producentami filmu są Muzeum Getta Warszawskiego, Grupa Filmowa, FINA i TVP.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” w latach 2017-2022. 

Wsparcia finansowego udzielił Narodowy Bank Polski.