„Odyseja żołnierzy żydowskich z Poznańskiego”

Szymon Pietrzykowski (Instytut Pamięci Narodowej, Poznań): „Pole bitwy, internowanie, powrót i prześladowania: odyseja żołnierzy żydowskich z Poznańskiego (1939-1941)”

Pole bitwy, internowanie, powrót i prześladowania: odyseja żołnierzy żydowskich z Poznańskiego (1939-1941)

Szymon Pietrzykowski jest absolwentem historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012) oraz doktorantem w Zakładzie Historii Polski XIX i XX wieku tejże uczelni (od 2013 roku pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej poświęconej porównaniu polityki historycznej i pamięci o Holokauście w Izraelu, Niemczech i Francji). Jest również pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze związane są z historią powszechną po 1945 roku, badaniem totalitaryzmów w XX wieku, wraz z zagadnieniem Holokaustu oraz historią polityczną. Publikuje na łamach m.in. „Dziejów Najnowszych”, „Sensus Historiae”, „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” oraz „Pism Humanistycznych”.