Podsumowanie pierwszej części projektu „Otwieranie ciszy”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu zapraszamy na podsumowanie pierwszej części projektu edukacyjnego „Otwieranie ciszy” przeznaczonego dla szkół mieszczących się na terenie dawnego getta warszawskiego.  Spotkanie odbędzie się w środę 31 stycznia 2024 r. w auli V LO. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Jakie to ma, może mieć znaczenie dla naszej przyszłości, że mieszkamy wokół miejsca ich śmierci

Jarosław Marek Rymkiewicz „Umschlagplatz”

Celem projektu „Otwieranie ciszy” jest opisanie/zrekonstruowanie miejsca, w którym obecnie znajduje się dana szkoła, a następnie – na podstawie wspomnień świadków, historii, fotografii, map oraz źródeł pisanych. – stworzenie krótkiego filmu dokumentalnego.

Pierwszy taki film pt. „Otwieranie ciszy” powstał w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kolejne dwa „Otwieranie ciszy 2” i „Otwieranie ciszy 3” zrealizowali uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz XLV Liceum Ogólnokształcącego im. R. Romualda Traugutta.

Na budynkach placówek biorących udział w projekcie pojawią się również tablice informujące o tym, co znajdowało się w czasach istnienia getta w miejscu dzisiejszej szkoły.

Spotkanie podsumowywujące pierwszą część projektu odbędzie się 31 stycznia (środa) o godz. 10:00 w auli V LO. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.