Podobne misje – wspólny cel

Muzeum Getta Warszawskiego podpisało porozumienie o współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku.

To drugie takie porozumienie – po podpisanym w lutym z Muzeum Treblinka – o współpracy z instytucją upamiętniającą zagładę Żydów w Polsce. Miesiąc temu delegacja Muzeum Getta Warszawskiego – dyrektor Albert Stankowski, główny historyk wystawy stałej, prof. Daniel Blatman i kierowniczka ds. wystawienniczych Magdalena Tarnowska – odwiedzili Państwowe Muzeum na Majdanku, by rozmawiać o przyszłej współpracy. Efektem tamtych rozmów jest podpisanie 26 marca porozumienia o współpracy pomiędzy dwiema instytucjami.

Porozumienie uwzględnia wszystkie obszary współpracy, przy czym te dla nas najważniejsze to edukacja i wystawiennictwo. W Państwowym Muzeum na Majdanku kładziemy duży nacisk na teoretyczną i praktyczną edukację, na popularyzację wiedzy, zwłaszcza na temat deportacji Żydów na Lubelszczyznę – powiedział dyrektor Tomasz Kranz. – W planach na przyszłość mamy wspólną organizację wystawy, a także europejskiej konferencji, która zgromadzi przedstawicieli muzeów martyrologicznych i ukaże ich znaczenie oraz potencjał – dodał dyrektor.

Z zacieśnienia więzi między obydwiema instytucjami cieszy się dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Albert Stankowski. – Państwowe Muzeum na Majdanku to dla Muzeum Getta Warszawskiego bardzo ważny partner, mamy przecież bardzo podobne misje. Nasze muzea upamiętniają ofiary Holokaustu, ponadto podczas II wojny światowej na Majdanku zginęło 20 000 Żydów z getta warszawskiego. Mamy możliwości współpracy na wielu polach. Wśród najważniejszych widzę wspólne działania edukacyjne, wypożyczanie eksponatów, badania naukowe i udział w konferencjach i seminariach naukowych. Nieocenione jest też dla nas bogate doświadczenie Państwowego Muzeum na Majdanku, które pozwoli nam uniknąć wielu niebezpieczeństw w procesie tworzenia naszego Muzeum.

Anna Kilian