Plan postępowań Muzeum Getta Warszawskiego na 2022 rok

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Muzeum Getta Warszawskiego zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.