Otwieranie ciszy | Na budynkach stołecznych liceów pojawiły się tablice upamiętniające warszawskie getto

Na budynkach trzech warszawskich liceów:  XVI LO im. Frycza Modrzewskiego, V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie oraz XLV Liceum Ogólnokształcącego im. R. Romualda Traugutta,  pojawiły się tablice informujące o tym, co znajdowało się na miejscu danej szkoły w czasach istnienia getta warszawskiego.

Tablice powstały w ramach projektu „Otwieranie ciszy”, skierowanego do szkół znajdujących się na terenie dawnego getta warszawskiego.

Celem tej inicjatywy jest rekonstrukcja miejsca, w którym obecnie znajduje się szkoła, przy użyciu zarówno wspomnień świadków historii, ikonografii, jak i źródeł pisanych – archiwalnych, naukowych i publicystycznych czy literatury dokumentu osobistego.

Uczniowie trzech warszawskich liceów biorących udział w projekcie, XVI LO im. Frycza Modrzewskiego, V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie oraz XLV Liceum Ogólnokształcącego im. R. Romualda Traugutta, stworzyli krótkie filmy dokumentalne upamiętniające miejsca z dawnego getta warszawskiego oraz wzięli udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez MGW. Na budynkach szkół kilka tygodni temu zawisły pamiątkowe tablice.