Oświadczenie MGW dot. inwazji Rosji na Ukrainę

Jesteśmy świadkami realnych zdarzeń w obliczu których możemy stwierdzić, że historia się powtarza. Wielu Polaków przywołuje dzisiaj wydarzenia z 1939 roku, kiedy najpierw pojawiły się żądania niemieckie o udostępnienie korytarza do Prus Wschodnich a następnie slogany sowieckie, że „nadszedł czas wyzwolenia bratnich narodów zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy od ucisku polskich obszarników i kapitalistów”. W 1939 roku świat ugiął się pod tymi argumentami. Miejmy nadzieję, że obecnie nie zostanie popełniony ten sam błąd.

Jesteśmy w pełni solidarni z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy.

Albert Stankowski wraz z zespołem Muzeum Getta Warszawskiego