Oświadczenie Dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego

Muzeum Getta Warszawskiego, wobec dyskusji dotyczącej postępowania z powództwa cywilnego przeciwko prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu, wyraża ubolewanie, że debata, która powinna mieć miejsce w publikacjach naukowych i w ramach szeroko pojętej działalności naukowej, znalazła swój finał na sali sądowej.

Muzeum Getta Warszawskiego nie czuje się instytucją uprawnioną, ani też zobowiązaną do komentowania procesu sądowego, którego nie jest stroną. Pragniemy jednak podkreślić, że w pełni popieramy konieczność zachowania wolności, rzetelności i obiektywizmu badań naukowych. Tworząc jedną z ważniejszych instytucji, których celem jest prowadzenie badań i upamiętnianie Zagłady, uważamy, że debata dotycząca zawartości merytorycznej publikacji historycznych powinna odbywać się w ramach dyskursu naukowego.

Rozumiemy, że prawo do sądu jest jednym z podstawowych praw. Nie komentując więc konkretnego postępowania sądowego, wyrażamy obawę, że próby rozstrzygania o wartości ustaleń naukowych na drodze prawnej, mogą w istotny sposób utrudniać badania naukowe nad Holokaustem, upowszechnianie ich wyników, a także otwarte o nich debaty. To z kolei może odbić się niekorzystnie na pełniejszym poznaniu złożonej historii Zagłady i niemieckiej okupacji Polski. Pamięć o milionach ofiar, prześladowanych i mordowanych w czasie II wojny światowej, wymaga zaś prowadzenia dalszych badań, oczywiście przy zachowaniu szczególnej wrażliwości wobec wszystkich źródeł wiedzy.

Albert Stankowski
Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego