Spotkanie dla nauczycieli. Zwiedzanie wykopalisk przy Miłej 18/20

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych na spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny oraz na spacer po wykopaliskach archeologicznych przy ulicy Miłej 18/20.

Celem spotkania jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej Muzeum Getta Warszawskiego, zaproszenie szkół do stałej współpracy oraz dyskusja na temat roli tych szkół w realizacji misji Muzeum. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały edukacyjne na temat Akcji Reinhardt. Szczególnie zapraszamy szkoły znajdujące się na terenie byłego getta. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy do 24 września pod adresem: wmlynarczyk@1943.pl.   

W spotkaniu udział wezmą:

  • Dr Halina Postek – kierownik Działu Edukacji
  • Dr Wiesława Młynarczyk – główny specjalista w Dziale Edukacji
  • Masza Makarowa – starszy specjalista w Dziale Edukacji

Zapraszamy również na spacer po wykopaliskach archeologicznych przy ulicy Miłej 18/20 w pobliżu nieistniejącego już dzisiaj schronu (tzw. bunkra Anielewicza) przy Miłej 18.

Od początku czerwca 2022 roku Muzeum Getta Warszawskiego prowadziło pod kierunkiem dra Jacka Konika prace wykopaliskowe w pobliżu dawnego bunkra w kwartale ulic Miła – Dubois – Niska – Karmelicka na warszawskim Muranowie. Badania na Miłej mogą w przyszłości stanowić ważny element nauczania o historii getta i mieć wpływ na zmianę naszej dotychczasowej wiedzy o historii powstania w getcie. Po wykopaliskach oprowadzi dr Jacek Konik.