Odznaka „Bene Merito” dla dyrektora Alberta Stankowskiego

We wtorek 7 czerwca minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wręczył Honorowe Odznaki „Bene Merito” animatorom współczesnego społeczno-kulturalnego i religijnego życia żydowskiego w Polsce. Wśród uhonorowanych znalazł się dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski.

fot. Robert Wilczyński

Odznaka honorowa „Bene Merito” (łac. Dobrze Zasłużonemu) przyznawana jest od 2009 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Pan Minister Zbigniew Rau podkreślał w swoim przemówieniu, że odznaczenia zostały przyznane za działania na rzecz wzmacniania dialogu pomiędzy Polakami i Żydami. Taką rolę odgrywa również Muzeum Getta Warszawskiego.  Budowanie relacji w oparciu o historię, która nie jest przekazywana kolejnym pokoleniom w sposób rzetelny i obiektywny, będzie zawsze rodziło problemy. Naszą rolą – moją jako dyrektora tej instytucji i zespołu, który tworzy wystawę w Muzeum Getta Warszawskiego – jest opowiedzenie o tym, co się wydarzyło w sposób obiektywny i najbardziej zgodny z prawdą historyczną. Chcemy oddać głos wszystkim świadkom tej straszliwej zbrodni, popełnionej między innymi w Warszawie i Treblince.  Bardzo ważne dla nas jest również pokazanie życia w Polsce – i Warszawie – przed wybuchem II wojny światowej. Relacji, które układały się różnie – czasem lepiej, czasem gorzej – ale jak w rodzinie wspólnie żyliśmy i współpracowaliśmy. Wkład obywateli polskich narodowości żydowskiej w rozwój Rzeczypospolitej był ogromny i pustka, która została po społeczności żydowskiej po roku 1945 jest także ważnym elementem historii, którą chcemy pokazać w naszym Muzeum.  Tym bardziej cenne jest to, że po roku 1989 społeczność żydowska w Polsce odrodziła się. Mamy szkołę żydowską, działają synagogi, mamy kilku rabinów. Życie żydowskie wraca do Polski i to jest najlepszy dowód na to, że dialog ma sens. Przed nami jeszcze bardzo długa droga, która będzie wymagała wiele wysiłku. To, w co szczególnie wierzymy i na co kładziemy nacisk w Muzeum Getta Warszawskiego, to edukacja i praca z młodzieżą polską i izraelską. Mam nadzieję, że realizacja tych działań w przyszłości przyniesie korzyści nam wszystkim i doprowadzi do wzajemnego zrozumienia i życia w świecie bez nienawiści. Wojna nie jest już dla młodego pokolenia tylko historycznym zjawiskiem, toczy się niemal za ścianą. Dotyka naszych ukraińskich sąsiadów. Dlatego tym bardziej ważne jest pokazywanie i opowiadanie naszej historii, aby nigdy więcej się nie powtórzyła – dyrektor Albert Stankowski

W tym roku uhonorowani zostali działacze i działaczki społeczności żydowskiej w Polsce: Krzysztof Symcha Keller, kantor w Nowej Synagodze w Gdańsku; Monika Krawczyk, dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego; rabin Szalom Dow Ber Stambler, przewodniczący Chabad Lubawicz w Polsce; Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego; Marek Szukalak, dyrektor Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense. Gratulujemy odznaczonym!

fot. Robert Wilczyński