Odwiedziny u Wacława Kornbluma

Wacław Kornblum jako dziecko przeżył warszawskie getto, cudem uratował się z Umschlagplatzu. Z okazji Dnia Ocalałych z Holokaustu – 24 czerwca 2021 roku – Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego z Agatą Olenderek, specjalistką ds. promocji odwiedzili go w jego warszawskim mieszkaniu. Złożyli mu wyrazy szacunku i życzenia wszelkiej pomyślności w imieniu całego zespołu Muzeum Getta Warszawskiego.

Wacław Kornblum urodził się w 1926 roku w Paryżu. Wychował się w Warszawie lat 30. XX wieku. Mieszkał wówczas przy ulicy Śliskiej 42, naprzeciw Szpitala Bersohnów i Baumanów. Uczęszczał do przedszkola działającego pod patronatem Bundu, potem do bundowskiej szkoły przy ulicy Krochmalnej 36.

Tuż przed wybuchem wojny cała rodzina przeprowadziła się na Niską 35. Miał wówczas 13 lat. Swoje dramatyczne przeżycia opisał w książce: „Wspomnienia. Moja wersja”, wydanej przez Muzeum Getta Warszawskiego.

Wacław Kornblum jest członkiem Rady Muzeum Getta Warszawskiego

sklep.1943.pl/…/%E2%80%9EWaclaw-Kornblum…/15