Odszedł Tadeusz Stankiewicz, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Tadeusza Stankiewicza, Polaka ratującego Żydów, wieloletniego członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Tadeusz Stankiewicz urodził się w 1930 roku w Puławach. Podczas okupacji wraz z rodzicami i siostrą uczestniczył w organizowaniu kryjówek i żywności dla Żydów, głównie uciekinierów z getta w Opolu Lubelskim. Jego ojciec, leśniczy, wystąpił do Niemców z prośbą o zgodę na zatrudnienie Żydów przy pracach leśnych – ułatwiając im tym samym ucieczkę z opolskiego getta. Gdy w 1942 roku okupanci rozpoczęli wywózki do obozów zagłady, na terenie leśniczówki Stankiewiczów zorganizowano kompleks ziemianek i schronów. Akcję pomocową organizował przede wszystkim ojciec Tadeusza, Stanisław, zaś Tadeusz wraz z siostrą mieli zacierać ślady ukrywających się oraz dbać o bezpieczeństwo i dyskrecję dostaw żywności. Większość ukrywających się Żydów została jednak zamordowana przez Niemców, którzy znaleźli schrony w wyniku donosu Polaka.

W 2000 roku Tadeusz Stankiewicz został odznaczony Medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Zmarł 5 kwietnia 2024 roku.

Pogrzeb odbędzie się 23 kwietnia o 11:00 w parafii św. Jadwigi w Milanówku.