Obrady IHRA w Ferrarze.

Przedstawicielki Muzeum Getta Warszawskiego wzięły udział w spotkaniu plenarnym Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) .

W Ferrarze obecnych było ponad 200 ekspertów i przedstawicieli rządów, pracujących równolegle w kilku sekcjach. MGW zostało zaproszone do zaprezentowania swojej misji, planów i dotychczasowej działalności.

Szczególnym wydarzeniem dla Muzeum Getta Warszawskiego podczas konferencji w Ferrarze była propozycja współpracy w zakresie edukacji i udział edukatorów muzealnych w szkoleniach organizowanych przez Jad Waszem.

W ostatnim dniu sesji, honorowy przewodniczący IHRA, profesor Yehuda Bauer zwrócił uwagę na fakt, że głównym problemem przed którym dziś stoimy nie jest negacja, lecz zniekształcony przekaz na temat Holokaustu, a wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Frans Timmermansa w liście skierowanym do uczestników obrad napisał: „W czasach, gdy antysemityzmu jest coraz więcej, w czasie, gdy nasuwają się pytania dotyczące znaczenia Holokaustu dla dzisiejszej Europy, praca IHRA jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek „.

Spotkanie plenarne odbyło się w dniach 26-29 listopada 2018 roku. Jako członkinie delegacji polskiej, MGW reprezentowały: wice dyrektor dr Hanna Węgrzynek i kierownik działu edukacji dr Halina Postek.

IHRA została powołana w 1998 roku na mocy Deklaracji Międzynarodowego Sztokholmskiego Forum nt. Holokaustu (tzw. Deklaracji Sztokholmskiej), w celu wsparcia działań służących podtrzymywaniu pamięci, edukacji i badań na temat Holokaustu. IHRA skupia dziś 32 państwa członkowskie i 11 państw obserwatorów. Polska jest członkiem IHRA od 1999 roku.

Spotkania plenarne IHRA odbywają się dwa razy do roku i służą koordynacji działań liderów politycznych i społecznych oraz wymianie informacji dotyczących aktualnej sytuacji w zakresie przeciwdziałania antysemityzmowi i upamiętniania Holokaustu.