Obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim w latach 90. XX wieku

W 1993 roku obchody pięćdziesiątej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim odbywały się już po upadku komunizmu, w zupełnie innej rzeczywistości politycznej.

W związku z tym do Polski przyjechały liczne delegacje zagraniczne, w tym także z Izraela z premierem Icchakiem Rabinem, Stefanem Grajkiem oraz Chajką Grossman.

W przededniu rocznicy, 18 kwietnia 1993 roku, w synagodze Nożyków odbyło się nabożeństwo w intencji ofiar getta warszawskiego, w czasie którego Naczelny Rabin Polski Pinchas Menachem Joskowicz odmówił modlitwę za pomordowanych Żydów. W nabożeństwie uczestniczył także arcybiskup Henryk Muszyński – przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, który przekazał przesłanie papieża Jana Pawła II.

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ulicy Okopowej odsłonięto pomnik ku czci Żydów – żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, bojowników gett i partyzantów poległych w czasie drugiej wojny światowej.

Obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim w latach 90.