Muzeum Getta Warszawskiego żegna Jacka Millera.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Milera, długoletniego pracownika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego człowieka oddanego i zasłużonego sprawie odzyskiwania dzieł sztuki i zabytków, utraconych podczas II wojny światowej.

Jacek Miller był wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych. Zajmował m.in. projektami wynikającymi z nadzoru ministerstwa nad muzeami i archiwami, ochroną dziedzictwa kulturowego za granicą oraz dokumentowaniem i rewindykacją dzieł sztuki oraz zabytków utraconych w latach 1939-45.

Jacek Miler był historykiem sztuki, absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1993 r. pracował w resorcie kultury – najpierw w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, potem kierował Departamentem ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Departamentem Dziedzictwa Kulturowego, a następnie Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych.

5 grudnia 2018 r., w stulecie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został uhonorowany Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom.