MGW na festiwalu w Kazimierzu Dolnym

Serdecznie zapraszamy na dziesiątą edycję Pardes Festival | Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Festiwal potrwa od 6 do 11 września. Jednym z partnerów festiwalu jest Muzeum Getta Warszawskiego.

Fundacja Spichlerz Kultury wraz z partnerami zaprasza do udziału w bogatym programie festiwalowym w atmosferze otwartości dla różnorodności kulturowej Lubelszczyzny i wielokulturowego dziedzictwa Polski. Festiwal łączy przeszłość z teraźniejszością: odkrywa wyparte z pamięci, ale żywe w kamieniu, w przekazach historycznych, we wspomnieniach i dziełach sztuki ślady wielowiekowej obecności żydowskich sąsiadów – sąsiedztwa tragicznie przerwanego we wrześniu 1939 roku.

Program festiwalowy obejmuje spektakle, koncerty, spotkania z artystami i historykami, spacery tematyczne, zwiedzanie zabytków żydowskich i wykłady naukowe. Jednym z uczestników jubileuszowej edycji festiwalu jest profesor Konrad Zieliński z działu naukowego Muzeum Getta Warszawskiego, który 7 września przedstawi prezentację na temat międzywojennego Lublina i Lwowa – dwóch ważnych ośrodków żydowskiego życia tamtej epoki.

Na zakończenie festiwalu przewidziano pokaz spektaklu poetycko-muzycznego „Sprawiedliwi” oraz piknik w janowieckim skansenie, gdzie wystąpi Orkiestra Galicja. Galicyjskie granie to projekt Kapeli Niwińskich poświęcony muzyce pogranicza polsko-ukraińskiego, a muzyka Orkiestry to podróż po dawnej Galicji – wielokulturowej krainie położonej na południowych krańcach współczesnej Polski.

Pełen program wydarzeń dostępny jest na stronie Festiwalu.