Marian Turski doktorem honoris causa UMCS

W dniu dzisiejszym Marian Turski – historyk, dziennikarz i redaktor tygodnika „Polityka” – został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Gratulujemy Panie Redaktorze!

Marian Turski jest członkiem Rady Muzeum Getta Warszawskiego, które pdoczas uroczystości reprezentował dyrektor Albert Stankowski.

„Senat UMCS postanowił nadać tytuł dhc red. Turskiemu za szlachetne wypełnianie misji strażnika pamięci wspólnej, polsko-żydowskiej historii, przywracanie wiary w sprawczą siłę wolnego słowa oraz głęboki moralny wymiar przykazania ‚Nie bądź obojętny’, które staje się uniwersalnym ludzkim zobowiązaniem wobec bliźnich i świata.” [za: UMCS]