„Małe miasteczka w okupowanej Polsce z archiwów Oneg Szabat”

Lea Prais (Yad Vashem, Jerozolima): „Małe miasteczka w okupowanej Polsce: spojrzenie na przeszłość w kontekście świadectw z archiwów Oneg Szabat.”

Małe miasteczka w okupowanej Polsce: spojrzenie na przeszłość w kontekście świadectw z archiwów Oneg Szabat

Lea Prais jest pracownikiem Międzynarodowego Instytutu Badań nad Holokaustem Yad Vashem w Jerozolimie, gdzie kieruje organizacją projektów badawczych. Wcześniej redagowała hebrajską wersję internetowej Encyklopedii Yad Vashem oraz internetowe centrum zasobów tejże instytucji. Rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się życie codzienne Żydów z Europy Wschodniej podczas II wojny światowej oraz osobista korespondencja żydowska w momencie Holokaustu. Lea Prais jest autorką 25 artykułów i recenzji oraz redakcji 7 książek. Jej publikacja pt. „DISPLACED PERSONS AT HOME: Refugees in the Fabric of Jewish Life in Warsaw and the Warsaw Ghetto from September 1939 to July 1942” wydana została przez Yad Vashem w 2015 roku.