Leon Lipszowicz (24.09.1897–1941)

lekarz neurolog, dziennikarz

1

Urodził się 24 września 1897 r. Dyplom lekarski uzyskał w 1926 r. Pracował w charakterze asystenta-wolontariusza na oddziale chorób nerwowych Szpitala na Czystem, najpierw u Edwarda Flataua, potem u Ludwika Bregmana i Eufemiusza Hermana. Kontynuował karierę lekarską w zakresie neurologii. Był autorem publikacji naukowych, takich jak „Prawdy oczywiste zamiast odpowiedzi” czy „Jak leczą Ekstralit, Defuzolit, Ozonolit Pajerskiego”. Poza praktyką lekarską pasjonował się dziennikarstwem i współpracował z „Naszym Przeglądem”. Podczas II wojny światowej został przesiedlony do getta warszawskiego, gdzie zginął w 1941 roku. Symboliczny grób Lipszowicza i jego najbliższej rodziny znajduje się na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie.

Lista publikacji: 

  • Gruźlica a układ nerwowy w świetle nowszych badań. Therapia Nova 3 (9, 10, 11, 12), ss. 317-322, 400-406, 430-436 (1931);
  • Prawdy oczywiste (zamiast odpowiedzi). Therapia Nova 3 (8), ss. 292-295 (1931);
  • Bregman, Zamenhof, Lipszowicz. Altérations oculaires à la suite de traumatismes graves de la tête. Revue Neurologique 40 (1933);
  • Zachowanie się odruchu rogówkowo-podbródkowego Flataua w schorzeniach korowych i podkorowych (zarazem przyczynek do semiotyki i topiki stanów nieprzytomnych). Warszawskie Czasopismo Lekarskie 11 (43, 44), ss. 729-732, 750-751 (1934);
  • Jak leczą Ekstralit, Defuzolit, Ozonolit Pajerskiego. Warszawa : L. Pajerski, ( ok. 1936).
  • O asymetrycznych zaburzeniach roślinnych w przypadkach odosobnionego obwodowego porażenia nerwu twarzowego oraz znaczenie ich w patogenezie, rokowaniu i leczeniu. Kwartalnik Kliniczny Szpitala Starozakonnych 16 (3-4), ss. 101-105 (1937);
  • (pod pseudonimem Dr J. Wąski) Lekarz domowy. Jak sobie radzić w nagłych wypadkach oraz jak się odżywiać w zdrowiu i chorobie. Wydanie trzecie. Warszawa: Nakładem Nowego Wydawnictwa, 1938.