Księgozbiór Szpitala Bersohnów i Baumanów trafi do MGW

Szpital w Dziekanowie Leśnym przekazał Muzeum Getta Warszawskiego liczący 119 pozycji księgozbiór z biblioteki Szpitala Bersohnów i Baumanów. Starodruki odnalezione zostały podczas porządkowania pomieszczeń szpitala. Od tej pory przechowywane były w Dziekanowie Leśnym.

Przekazane Muzeum pozycje to głównie starodruki poświęcone zagadnieniom medycznym. Najstarszy z nich to wydany w 1812 roku w języku niemieckim podręcznik medycyny sądowej („Handbuch der gerichtlichen Arzeneywissenschaft”) autorstwa Christiana Friedricha Ludwiga Wildberga.

W ceremonii uroczystego przekazania starodruków wzięli udział: wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk, dyrektor naczelny Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym Robert Lasota oraz dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Alberta Stankowski.

Szpital Bersohnów i Baumanów do docelowa siedziba Muzeum Getta Warszawskiego. Zbudowany w latach 1876-1878, od razu stał się ważnym miejscem dla żydowskiej społeczności Warszawy. Dzisiaj budynek dawnego Szpitala jest jednym z niewielu warszawskich ostańców po II wojnie światowej.

Otwarcie Muzeum Getto Warszawskiego zaplanowano na I kwartał 2026 roku.