Konkurs na identyfikację dla Muzeum Getta Warszawskiego

Muzeum Getta Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej ogłaszają międzynarodowy, dwuetapowy konkurs na identyfikację wizualną.

W pierwszym etapie jury, na podstawie nadesłanych portfolio, wybierze pięciu autorów (studia graficzne, indywidualni twórcy), których zakwalifikuje do drugiego etapu.

W drugim etapie wybrani autorzy przygotują projekty wstępne. Projekty oceni kapituła konkursu i wyłoni zwycięzcę. Nagrodą w konkursie jest zamówienie opracowania projektu i wdrożenia identyfikacji wizualnej Muzeum. Wartość zamówienia (nagrody): 35 000 PLN.

Konkurs jest wydarzeniem prestiżowym. Udział w nim umożliwia projektantom z całego świata włączenie się w budowanie pamięci warszawskiego getta. Pełna informacja o konkursie wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie: http://www.konkurs.1943.pl

Termin nadsyłania portfolio upływa w dniu 11 października 2019 roku.

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi do dnia 21 października 2019 roku.

Termin nadsyłania prac w II etapie konkursu upływa w dniu 15 listopada 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 listopada 2019 roku.

Tomasz Kaliński