Konferencja poświęcona żydowskiemu oporowi w Senacie RP

5 września w Senacie odbyła się konferencja „80 lat po końcu świata. Żydowski opór w mniejszych gettach okupowanej Polski”, mająca na celu spojrzenie na historię żydowskiego oporu z szerszej – nie tylko warszawskiej – perspektywy i upomnienie się o pamięć o jego mniej znanych bohaterkach i bohaterach. W spotkaniu wzięła udział między innymi dr Martyna Grądzka-Rejak z naszego Działu Naukowo-Badawczego, która mówiła o oporze cywilnym w getcie warszawskim na podstawie relacji Dawida Wdowińskiego. Konferencja zorganizowana została przez Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Fundację Brama Cukiermana w ramach obchodów Roku Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego, ustanowionego przez Senat RP z inicjatywy Muzeum Getta Warszawskiego.

Konferencja „80 lat po końcu świata. Żydowski opór w mniejszych gettach okupowanej Polski”

Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu