Konferencja dot. Akcji Reinhardt dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego

7 kwietnia o godzinie 11.00 w auli Zespołu Szkół nr 13 odbędzie się konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego poświęcona Akcji Reinhardt. W czasie konferencji wykład wprowadzający wygłosi dr Martyna Grądzka-Rejak. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie film edukacyjny w reżyserii Michała Szymanowicza „Aktion Reinhardt” oraz przedstawione materiały edukacyjne przygotowane na zlecenie MGW.